top of page

Over Villa Futura

Villa Futura is een toekomstgericht woonconcept met circa 20 koopwoningen in de Vlietzone (Den Haag / Leidschendam-Voorburg) met maximale duurzaamheidsambities.

Onze visie

In onze visie wordt Villa Futura de meest duurzame, toon-aangevende woonvorm van Den Haag en Leidschendam-Voorburg . Met en door de toekomstige bewoners wordt op innovatie wijze een duurzame woongemeenschap gecreëerd.

Op het gebied van sociaal en gezond samenwonen, samenleven en gezamenlijke mobiliteit worden nieuwe initiatieven geïmplementeerd.

In Villa Futura staat nog niet alles vast: hoe de woningen er precies uit gaan zien, wordt bepaald met zowel toekomstige bewoners als andere betrokkenen en belanghebbenden. De toekomstige bewoners hebben een grote invloed op hun leefomgeving en beslissen gezamenlijk over de collectieve voorzieningen, 

We bouwen een community waarmee we samen het project maken en realiseren. Het collectief maakt samen het plan en realiseert dit plan samen om vervolgens het gebouw en het omliggende gebied te laten bouwen en te exploiteren.

De toekomstige bewoners gaan duurzaam samenleven in een omgeving die eigen energie opwekt met collectieve mobiliteit en gezamenlijke voorzieningen.

Duurzaamheid

Villa Futura, de naam zegt het al, is een toekomstgericht project. Het is een woongemeenschap met zelfstandige huishoudens, die gaan samenwerken om aan zoveel mogelijk aspecten van duurzaamheid, zo goed mogelijk te voldoen.

 

Er ligt nu nog geen plan, wel een aanpak waarin toekomstige bewoners samen met andere belang-hebbenden bepalen welke aspecten prioriteit hebben en hoever we daarin gaan.

Is het project bijvoorbeeld slechts energieneutraal? Op elk moment van de dag en zomer en winter of gemiddeld over het jaar? Kan dat ook zonder aansluiting op het elektriciteitsnet? 

 

Uiteindelijk wordt het een project waar de bewoners in evenwichtige relatie met omgeving en met het milieu, comfortabel en gelukkig nog jaren gaan samenwonen. Dan zal Villa Futura inderdaad toekomstgericht blijken te zijn.

bottom of page